jueves, octubre 19, 2006

PÀGINES D'INTERÉS DE LA LLENGUA I CULTURA CATALANES

Hola companys! al marge dret d'aquest blog trobareu les pàgines més interessants que vaig trobant a la red sobre llengua i literatures catalanes.
Com podeu veure les primeres que he trobat i que penso ens poden fer un bon servei com a futurs mestres són l'XTEC i un diccionari de la llengua. He volgut afegir la pàgina oficial de la Generalitat de Catalunya, allà trobarem el Departament d'Educació on podrem consultar legislació, oposicions, normativa, centres...

Tot seguit afegeixo una clasificació de diferents pàgines relacionades amb la llengua i la literatura catalanes. Podem trobar des d'editorials, clubs esportius, institucions o mitjans de comunicació. Totes aquestes adreces electròniques tenen la llengua catalana com a vehicular, és a dir, és la que fan servir habitualment i la promouen. Si feu CLIC a sobre accedireu a la pàgina directament.
1. EDITORIALS
EDITORIAL CRUÏLLA
Aquesta és una de les editorials més importants que trobem a nivell de primària en els centres escolars de Catalunya.
La proposta metodològica de la editorial s'adecua als diferents models d'escola del pais; les escoles públiques, privades concertades utilitzen els llibres d'aquesta editorial.
El projecte és de caràcter cultural i educatiu i es proposa aportar continguts, mètodes i recursos que contribueixin a millorar la qualitat de l'educació en els territoris de parla catalana i a editar bona literatura que pugui interessar als infants i adolescents. Intenten ser transmissors, a través dels seus llibres, de tot allò que hi ha de bo, veritable i bell en la cultura en què vivim.
EDITORIAL BARCANOVA
Aquesta és una editorial que pertany al grup editorial ANAYA. Diríem que per la llengua i literatura catalana la editorial fa servir el nom de Barcanova. No només fan llibres de text per a primària, també editen llibres de literatura infantil i juvenil, agendes escolars i material didàctic com quaderns d'estiu, propostes diàctiques, 3x6...
2. BIBLIOTEQUES
BIBLIOTEQUES MUNICIPALS DE SABADELL
Totes les biblioteques promouen la llengua i la literatura, és per aquest motiu que només afegiré aquesta en aquest post. Són el grup de biblioteques municipals de Sabadell que es troben integrades a la vegada a la xarxa de biblioteques de la Diputació de Barcelona.
Són unes biblioteques molt ben gestionades per part municipal i que sempre realitzen activitats per promoure la llengua com: exposicions, conferències, l'hora del conte o xerrades.
3. INSTITUCIONS
GENERALITAT DE CATALUNYA
La Generalitat de Catalunya té la màxima responsabilitat de promoure la llengua catalana, ja que és el govern l'òrgan que té aquesta competència exclusiva. Els diferents departaments de la generalitat promouen la llengua per mitjà de polítiques llingüístiques, però és el Departament d'Educació qui té la responsabilitat d'establir els criteris d'aprenentatge del català en els centres educatius.
INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS


L'Institut d'Estudis Catalans, fundat i ampliat per iniciativa d'Enric Prat de la Riba, segons els acords de la Diputació de Barcelona del 18 de juny de 1907 i del 14 de febrer de 1911, és una corporació acadèmica, científica i cultural que té per objecte l'alta recerca científica i principalment la de tots els elements de la cultura catalana.

4. MITJANS DE COMUNICACIÓ

CCRTV INTERACTIVA


CCRTV INTERACTIVA és l’empresa de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió encarregada de crear continguts i difondre els generats tant per Televisió de Catalunya com per Catalunya Ràdio a través dels nous mitjans de comunicació interactius, com Internet, Teletext, telefonia mòbil, agendes electròniques, Televisió Digital Terrestre, etc. i tots aquells que puguin sortir en el futur. La seva missió és assegurar la presència i la competitivitat de la Corporació i dels continguts, personatges i marques que li són propis en els nous mitjans i contribuir, així, a la normalització lingüística i cultural de Catalunya.

5. INSTITUCIONS PRIVADES

FUNDACIÓ MERCÈ RODOREDA

En aquestes pàgines trobareu informació de la Fundació Mercè Rodoreda, entitat que va ser constituïda per l'Institut d'Estudis Catalans, hereu de la propietat intel·lectual de l'autora, per acord del Ple del dia 16 de setembre de 1991.
La informació de la web està dividida en dos apartats ben diferenciats: d'una banda informació sobre l'autora i de l'altra sobre la Fundació.
En l'apartat de l'autora podreu trobar informació sobre: la biografia, la cronologia, l'obra, les traduccions i una galeria d'imatges. I en l'apartat de la Fundació podreu trobar informació sobre: el patronat, l'espai, la biblioteca, l'arxiu, les publicacions, els premis i els ajuts i les activitats de la Fundació.

XARXA CRUSCAT

La Xarxa CRUSCAT és una xarxa científica dependent de l'Institut d'Estudis Catalans que aplega diversos centres i grups de recerca que treballen sobre la situació i l'evolució del català. El principal objecte d'estudi són els usos, els coneixements i les representacions de la llengua.
Les tasques que la Xarxa CRUSCAT porta a terme són:
Aplegar la informació existent i analitzar-la críticament .
Destriar els factors crucials de l’evolució de la comunitat lingüística catalana.
Generar sinèrgies entre els especialistes en estudis de l’ús.

6. WEBS EDUCACATIVES

XTEC


La Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya és una xarxa telemàtica del Departament d'Educació al servei específic del sistema educatiu de Catalunya. Es va posar en funcionament l'any 1989, en el marc de les actuacions del Programa d'Informàtica Educativa, amb serveis de missatgeria electrònica, noticiari educatiu, accés a bases de dades i teledebats, operant amb estàndards videotex i full-duplex.
Des del 1995 és un servei d'Internet, àmpliament utilitzat pel professorat, els centres docents, els serveis educatius i altres estaments i organitzacions relacionats amb l'ensenyament. Inclou un servei de correu electrònic, informació oficial, recursos pedagògics... A més a més allotja molts llocs web de professors i centres catalans.

EDU 365

Aquesta és una pàgina web creada pel Departament d'Educació i Universitats de la Generalitat de Catalunya, adreçada a tots els alumnes de qualsevol tipus d'estudi. En aquesta pàgina trobaran recursos i informació sobre diferents temes i matèries que es treballen als centres educatius.
El portal permet aprofitar l'ocasió que ofereixen les noves tecnologies de la informació i la comunicació per apropar pares, alumnes i professorat i, així, facilitar i enfortir la interacció entre mestres i famílies i millorar la fluïdesa de la comunicació entre tots els actors que tenen un paper decisiu en l'educació.

Bé doncs, espero que aquest post us sigui d'ulititat per conèixer algunes de les adreces interessants sobre la llengua del nostre pais.